Sportens betydelse för den lilla staden

Värdet av sport för samhället går bortom själva sporten. Det finns mycket empiriskt stöd för att sport är bra för både samhällen och medborgarna och det inkluderar ekonomisk
tillväxt. Sport kan öka välståndet, erbjuder arbetstillfällen och kan öka ambitionsnivåerna och kompetens. Idrottsaktiviteter och evenemang, idrottsanläggningar och frivilliginsatser, ledarskap
inom idrotten, träning och arbeten relaterade till sport och idrott kan öka kunskap, kompetens och välstånd hos individer och samhällen och skapa dynamiska lokalsamhällen och städer där människor vill bo och företag vill investera.

Väsentliga fakta från England

2010 bidrog idrottsrelaterade aktiviteter med £20.3 miljarder – ungefär 230 miljarder kr till den Engelska ekonomin, vilket är 1.9 procent av den totala summan. Bidraget till arbetsmarknaden är ännu store, idrott och idrottsrelaterade aktiviteter uppskattas ha bidragit till skapandet av motsvarande 400,000 heltidsanställningar, 2.3 procent av alla jobb i England. Det beräknade ekonomiska värdet av idrottsrelaterade frivilliginsatser är £2.7 miljarder – motsvarande ca 33 miljarder kronor. Sedan 2010 har lokala myndigheter och företag samarbetat i lokala affärspartnerskap. Dessa affärspartnerskap har spelat en central roll för prioriteringar av beslut rörande den lokala ekonomin för att kunna öka den ekonomiska aktiviteten och tillväxten i syfte
att skapa fler arbetstillfällen i lokalekonomin.  De lokala partnerskapen kommer i alla former och styrelserna, som ofta utgörs av offentliga och privata representanter tillsammans, varierar. Listor på sammansättningarna finns tillgängliga för den som är nyfiken. För att hjälpa nyckelpersoner och beslutsfattare att förstå fördelarna med att investera i idrott och idrottens betydelse för lokalekonomin är det viktigt att: Kartlägga hur den lokala verkligheten ser ut och vara tydlig med hur du vill påverka och förstå prioriteringarna. Sätt samman all väsentlig information och data, och identifiera de gap som finns. Utveckla sedan ditt förslag och hur det kan föras framåt.

Sportens betydelse för ekonomin i Las Vegas

I Las Vegas bidrar idrottslag med $636 miljoner – ungefär 5 miljarder kronor – till den lokala ekonomin Las Vegas kanske inte bara är världens huvudstad för underhållning och spelande.
Jeremy Aguero, ledande analytiker för Las Vegas-baserade ”Applied Analysis” säger att Las Vegas är på god väg att bli huvudstaden för sport och underhållning i världen när
professionella lag som Vegas Golden Knights och Raiders etablerar sig i staden.

Aguero diskuterade idrottens betydelse för den lokala ekonomin i Las Vegas under 2019 på det andra årliga ekonomiska prognosevenemanget som Las Vegas Global Economic
Alliance stod värd för. Alla tre talare var väldigt optimistiska över Nevadas framtida ekonomiska ställning. Ungefär sex procent av alla turister som besöker Las Vegas för det för ett särskilt
evenemang enligt data från Las Vegas Convention and Visitors Authority. ”Tänk er någon annan plats som står värd för så många evenemang som vi gör här” säger Aguero. ”Det finns ingen som kan göra det som vi gör det.”

 

Malta

I Europa har vi sett en liknande utveckling av lokala ekonomier när bolag som sysslar med spel och dobbel har etablerat sig. Malta är ett mycket bra exempel på länder som
har en stor ekonomi relaterat till spelbolag och Mr. Green är ett av många bolag med närvaro över hela Europa som bidrar till sysselsättningen i Malta.

Skövde

Kan Skövdes ekonomi utvecklas positivt av idrottsverksamhet? Det finns helt klart en mycket bra möjlighet till en positiv utveckling om kommunen samarbetar med det
lokala näringslivet. Båda partner har ett stort intresse av ekonomisk tillväxt och lever i symbios i kommunen. Till slut är det medborgarna som har mest att vinna på att
idrotten utvecklas till att stötta ekonomin och det är förstås inte bara jobben det gäller, det handlar om hälsan också.