Kollektivavtalsbrott, pengar och facket

Att GDPR har trätt i kraft har väl inte undgått någon? Samma vecka som lagen kom, så damp det ner säkerligen uppemot 50 mail om hur alla företag ställer sig till GDPR. Anledningen är att man är skyldig att meddela. 24 oktober publiceras en artikel på Lag och Avtal som handlade om att fackförbundet Seko stämde Peab Asfalt och Sveriges Byggindustrier för kollektivavtalsbrott. Bakgrunden är att Sekos förtroendevalda under 2016 begärde att få lönelistorna för alla medarbetare som arbetar på Väg- och Banavtalets tillämpningsområde. Listorna innehåller namn, personuppgifter och aktuella löneuppgifter. Bolaget ansåg inte att de kunde lämna ut lönelistorna på grund av personuppgiftslagen.

I det här fallet måste hänsyn tas till att förbundet har ett stort intresse av att kontrollera att bolaget efterlever kollektivavtalet även när det gäller utanförstående arbetstagare, anser Seko. Förbundet hävdar att deras intresse väger tyngre än utanförstående arbetstagares intresse av skydd för sin personliga integritet. Arbetsdomsstolen gick på fackförbundet Sekos linje och Peab Asfalt har brutit mot lönegranskningsbestämmelsen. Därmed ska företaget betala 50 000 kronor i skadestånd för kollektivavtalsbrott. Frågan är hur denna tvist skulle sett ut efter GDPR? Skulle det vara skillnad?

Lönestatistik

Domen ovan är otroligt viktig för löntagare. Det är viktigt att båda arbetsmarknadens parter har information om hur lönenivåerna ser ut på arbetsmarknaden. Det är en anledning till att gå med i facket. Det finns många ”gratistjänster” för att se lönestatistik. Men det bästa är att kontakta facket för att få korrekt uppgift på lönestatistiken. Ska du byta bransch, så kan man faktiskt få information om den nya branschens lönenivåer även om du inte är medlem där än. Det handlar om att konkurrera på lika villkor.

Prata mer lön

Tyvärr pratar vi alldeles för lite om lön och pengar generellt i Sverige. Alla vill ha dem och vinna på lotteri men att prata med sina kollegor om årets lönehöjningar och rättvisa villkor. Det pratas det inte om. Den enda som vinner på att lön inte diskuteras är arbetsgivaren. Jag tror stenhårt på att det bör vara lika lön för lika arbete och med små morotsmarginaler. Men att ha olika lönenivåer är skamligt. Det skapar missnöje och konflikt.

Vill man få upp sin lön, så brukar rådet vara att byta jobb. Det innebär att du som arbetstagare kan arbeta som en yrkesroll och byta arbetsgivare och få bättre lön. Istället för att din nuvarande arbetsgivare kan ta vara på din kompetens och ”lönematcha”. Tragiskt tycker jag.