Förslag till kommunfullmäktige

Jag har skickat in ett medborgarförslag till kommunfullmäkige om att göra Skövde mer barnvänligt! Mitt förslag handlar om att göra en lekplats i centrum och ordna amningsrum. Jag har fått svar om att mitt medborgarförslag behandlas den 27 mars. Blir roligt att se vad de säger om det. Återkommer.

Svar på medborgarförslaget den 27 mars är att fråga kommer behandlas vidare i kommunstyrelsen. Återkommer.