Monthly Archives maj 2014

Skövde skulle kunna bli Sveriges grönaste stad

100% commitment.

För ett halvår sedan skickade jag in ett medborgarförslag till Skövdes kommunfullmäktige som handlade om att Skövde kommun kunde bli bättre på att hjälpa Skövdebor att ta ett större medborgaransvar för sin sopsortering genom fler sopsorteringsstationer i närområdet. I veckan fick jag beskedet att kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med motiveringen ” att man avvaktar resultatet av den nationella avfallspropositionen”.

Jaja, jag har i alla fall gjort ett försök. Jag tycker det är sorgligt att vi slänger så mycket saker, samt att de inte återvinns på rätt sätt. Men jag är precis som alla andra LAT och har ONT om PLATS...

Read More