Like a Swede – A way of living

Like A Swede – A Way of living är en fantastisk bra kampanj från TCO. Där man uppmärksammar den ”svenska modellen”. Trots att vi lever efter den svenska modellen, vet få (i alla fall ungdomar) vad den svenska modellen är. Tro mig, jag arbetar som studie- och yrkesvägledare och är ute på gymnasiet och informerar om den svenska modellen. Alla elever brukar sitta som frågetecken. Det är mer vanligt att eleverna tror att vi har minimum löner i Sverige.

Like A Swede kampanjen visar på det faktum att många andra länder sneglar på Sverige, vi har en unik partsmodell, där arbetstagarna och arbetsgivaren förhandlar om avtalen. Det är inte staten som reglerar vår arbetsmarknad. Det är fackförbunden och arbetsgivarorganisationen som förhandlar fram avtalen på arbetet. Staten har nämligen lämnat över ansvaret till dessa. Så facket är inte ”dem”. Facket är inte en försäkring som du kan gå ur eller som du inte behöver. Facket är en del av arbetsmarknaden. Avtalet som förhandlas fram heter kollektivavtal. Ett avtal som sträcker sig över 4år och som innefattar alla på arbetsplatsen. Jätte bra video, se den gärna.