Monthly Archives oktober 2013

Varje år utser fritidsnämnden årets föreningsledare.

Skövde kommuns föreningsledarstipendium inrättades 1993 och delas årligen ut till person/personer som utfört en värdefull gärning inom föreningsverksamheten i Skövde kommun. Det ideella arbetet kan vara som organisationsledare (i styrelse, sektion, valberedning o dyl) eller aktivitetsledare i verksamheten. Det kan också handla om fuktionärsarbete.
Stipendiet delas ut på Idrottsgalan den 25 januari 2014.
Read More