Skövde Nyheter leker Aftonbladet

Kvällspressen måste komma på en rad lockande rubriker för att sälja. Ett av argumenten som gör att dagstidningen mer återspeglar innehållet genom sakliga rubriker. Idag leker dock SN, Skövde Nyheter Kvällsblaska och publicerar artikeln ”Politiker inte som du” på bästa nyhetsplats.

20130131-100643.jpg
Visst är det kul att politiken får ta plats i tidningen? Men hur ofta är det i positiva slag? Att klaga på politikerna är ingen nyhet för media och därmed ingen första sida rubrik.

Så vad handlar artikeln om? Det är en undersökning som gjorts i hela landet, där Skövde Nyheter valt ut siffror för kommuner i Västra Götaland. Antagligen publiceras liknande artiklar i hela landet idag.

Hur många politiker är högutbildade?

20130131-101019.jpg
Ena stunden klagar man på att politiker har för dålig utbildning och i andra stund att politiker har dålig verklighetsuppfattning. Visst ska våra politiker representera folket, det är det som är demokrati. Ansvaret ligger på respektive parti att vallistorna innehåller människor med olika bakgrund och erfarenheter. Därefter är det upp till oss väljare att kryssa kandidat. Vilket också är en intressant siffra. Hur många kryssar kandidat? Hur många vet vad kommunfullmäktigesledamöter heter?

Just när det gäller högutbildade, så är jag väl medveten om ökade avhoppen från gymnasium. Men det har ju också med att göra att Högskolan i Skövde grundades först 1977 och därmed lade grunden för högskolestudier för landsbygden i Skaraborg. Vår äldre befolkning som inte hade råd eller samma möjligheter räknas in i den befolkningssiffran.

20130131-102056.jpg
Att vara småbarnsförälder och engagera sig i politiken är tufft. Bilden som media målar upp om ”pamppolitiker” som tjänar miljoner är inget annat än ren lögn. I kommunpolitiken jobbar de flesta på hobbynivå utan ersättningar. De politiker målas sällan upp! De som kämpar för bättre vägar, kommunikationer, bättre äldrevården och byggnationer i skolan etc. Självklart behövs politiker med barn också vara med och påverka besluten men lätt är det säkerligen inte att vara borta från hemmet och samtidigt gå på möten kvällstid.

20130131-102547.jpg
Här finns massor att jobba på. Visst vill vi ha utrikesfödda politiker. Kanske därför vi har högerextremister i regeringen. Den som bäst för talan om migrations och integrationsfrågor är såklart de som har upplevt problematiken.

I artikeln mäter de också antalet gifta och ogifta politiker. Jag funderar på vad det har för betydelse i politiken?? är jag sämre politiker om jag är ogift?Om antalet Ensamstående eller parförhållande hade mäts, det hade jag kunnat förstå. Men vilka frågor gifta respektive ogifta skulle föra för politik har jag svårt att förstå?? Hjälp mig här någon. Kanske har det med det kyrkopolitiska att göra? Men då är ju frågan om kristna troende mer intressant? 64% av politikerna i Skövde är lyckligt gifta, jämfört med 42% i Sverige som är gifta. Jaha, intressesmurfen hoppar.

Män kontra kvinnor
En liten notis finns att Skövde har sex kvinnliga och sju manliga ledamöter i kommunstyrelsen. Samt 60% manliga ledamöter i kommunfullmäktige.

Hur många under 35 år är engagerade i kommunpolitiken?

Jag skulle vilja sett en artikel om antalet engagerade unga, under 35 år, som är engagerade i politiken och sitter i kommunens nämnder.

Absolut en underrepresenterad grupp. Inte minst för politikerförakt med bakgrund av medias ständigt målande bild av odugliga politiker. Tack Skövde Nyheter för ännu en negativ bild av kommunpolitiken!